FAQ & villkor

Ingår elverk?

Ja, elverk ingår.

Vad händer om något går sönder?

Sunt förnuft gäller. Vi räknar med lite spill/kladd på högtalarna på ett studentflak, eller att saker faktiskt kan gå sönder, olyckor händer. Är det uppenbart att ni tex hällt vätska över högtalarna eller på annat sätt medvetet vandaliserat utrustningen tar vi betalt för det.

Vad händer om det regnar?

Bedömer vi vid monteringen att det kommer regna under färden monterar vi presenningar ovanför utrustningen.

Hur betalar vi?

Betalning sker kontant, swish eller mot faktura några dagar före eller senast 1 vecka efter studenten.

Allmänna hyresvillkor

  • Samtliga priser är inklusive moms.
  • Uthyrning och montering sker fritt av studentpartys personal om inte annat avtalats.
  • Samtliga priser avser en färd.
  • Hyresbeloppet skall erläggas kontant eller mot faktura. Betalning mot faktura kan ske efter överenskommelse och sedvanlig kreditprövning.
  • Hyrestagaren förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl och ej låna ut eller byta ut den eller lämna den obevakad.
  • Under hyrestiden ansvarar Hyrestagaren för de skador som kan uppkomma på utrustningen antingen till följd av Hyresman eller tredje mans vållande.
  • Eventuella kostnader för reparation bekostas av hyrestagaren.
  • Försenat återlämnande av utrustning debiteras 100 % per försenad dag.
  • Avbeställning av bokad utrustning måste göras senast 21 dagar före hyrestidens början annars debiteras 50 % av bokad utrustning.
  • Studentparty ansvarar för att uthyrd utrustning är funktionsduglig vid utlämnandet.